HANDYTIG 180

TIG

Uz intuitivni rad i jednostavnost upotrebe, Lorch HandyTIG serija proizvoda pruža naajbolje moguće rezultate prilikom zavarivanja zahvaljujući svojim automatskim postavkama kontrole.

Paljenje TIG luka se izvršava bez direktnog kontakta sa visoko-napojnim pulsevima. Paljenje se vrši jednostavnim pritiskom na dugme i na taj način volfram elektrode ne dolaze u kontakt sa predmetom. Pored ovoga, postoji i mogućnost prebacivanja na ContacTIG način rada za rad u HF-osjetljivim okruženjima.

Automatska regulacija gasa i zaštita od oksidacije.

Lorch HandyTIG 180 podržava i mnogobrojne opcije povezivanja ručnog ili nožnog daljinskog upravljanja.

  • Funkcija pulsa
  • Dugi radni vijek
  • Dodatno zaštićen od udara prilikom pada
  • ITC-Inside
  • Memorisanje rada
DETALJNIJE

HANDYTIG 200

TIG

Uz intuitivni rad i jednostavnost upotrebe, Lorch HandyTIG serija proizvoda pruža najbolje moguće rezultate prilikom zavarivanja zahvaljujući svojim automatskim postavkama kontrole.

Paljenje TIG luka se izvršava bez direktnog kontakta sa visoko-napojnim pulsevima. Paljenje se vrši jednostavnim pritiskom na dugme i na taj način volfram elektrode ne dolaze u kontakt sa predmetom. Pored ovoga, postoji i mogućnost prebacivanja na ContacTIG način rada za rad u HF-osjetljivim okruženjima.

Automatska regulacija gasa i zaštita od oksidacije.

Lorch HandyTIG 200 podržava i mnogobrojne opcije povezivanja ručnog ili nožnog daljinskog upravljanja.

  • Funkcija pulsa: brzi puls do 2 kHz
  • Dugi radni vijek
  • Dodatno zaštićen od udara prilikom pada sa visine do 60 cm
  • ITC-Inside
  • Memorisanje rada
DETALJNIJE

T 180

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

T 220

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

T 250

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

T 300

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

T-PRO 250

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

T-PRO 300

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 24 MOBILE

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 24

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 27

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 30 MOBILE

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 30

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 40

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 50

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

A-LTG / I-LTG 900

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

A-LTG / I-LTG 1700

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

A-LTG / I-LTG 2600

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

A-LTG / I-LTG 2600 KD

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

A-LTW / I-LTW 1800

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

A-LTW / I-LTW 1800SC

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

A-LTW / I-LTW 2000

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

A-LTW / I-LTW 3000

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

A-LTW / I-LTW 3000 KD

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

A-LTW / I-LTW 4500

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 30 ROBOTIG

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 40 ROBOTIG

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 50 ROBOTIG

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE