MICORMIG 300

MIG-MAG

Višenamjenski MIG-MAG aparat za zavarivanje za bilo koju primjenu. Digitalni interfejs omogućava bezkontaktni prenos podataka putem Lorch-ovih NFC kartica: postavljanje korisničkih prava, omogućavanje očitavanja i snimanja poslova, nadogradnje, itd.

Postepeno i kontrolisano zavarivanje na krajevima. Mogućnost dinamičke kontrole omogućava odabir karakteristika luka koje preferirate te dabir različitih nivoa dinamičkog rada.

Jednako radeći sa argon-CO₂ kombinovanim plinom ii 100% CO₂, Lorch MicorMIG je savršeno opremljen za međunarodnu upotrebu.
Lorch-ov Powermaster gorionik omogućava zavarivaču da kontroliše sve ključne parametre.

 • Popunjavanje krajnjeg zavara
 • Dinamička kontrola
 • EN 1090 certifikovan
 • Prilagođen za Speed postupak
 • Intuitivan rad
 • Patentirana MicorBoost tehnologija
DETALJNIJE

MICORMIG 350

MIG-MAG

Višenamjenski MIG-MAG aparat za zavarivanje za bilo koju primjenu. Digitalni interfejs omogućava bezkontaktni prenos podataka putem Lorch-ovih NFC kartica: postavljanje korisničkih prava, omogućavanje očitavanja i snimanja poslova, nadogradnje, itd.

Postepeno i kontrolisano zavarivanje na krajevima. Mogućnost dinamičke kontrole omogućava odabir karakteristika luka koje preferirate te dabir različitih nivoa dinamičkog rada.

Jednako radeći sa argon-CO₂ kombinovanim plinom ii 100% CO₂, Lorch MicorMIG je savršeno opremljen za međunarodnu upotrebu.
Lorch-ov Powermaster gorionik omogućava zavarivaču da kontroliše sve ključne parametre.

 • Popunjavanje krajnjeg zavara
 • Dinamička kontrola
 • EN 1090 certifikovan
 • Prilagođen za Speed postupak
 • Intuitivan rad
 • Patentirana MicorBoost tehnologija
DETALJNIJE

MICORMIG 400

MIG-MAG

Višenamjenski MIG-MAG aparat za zavarivanje za bilo koju primjenu. Digitalni interfejs omogućava bezkontaktni prenos podataka putem Lorch-ovih NFC kartica: postavljanje korisničkih prava, omogućavanje očitavanja i snimanja poslova, nadogradnje, itd.

Postepeno i kontrolisano zavarivanje na krajevima. Mogućnost dinamičke kontrole omogućava odabir karakteristika luka koje preferirate te dabir različitih nivoa dinamičkog rada.

Jednako radeći sa argon-CO₂ kombinovanim plinom ii 100% CO₂, Lorch MicorMIG je savršeno opremljen za međunarodnu upotrebu.
Lorch-ov Powermaster gorionik omogućava zavarivaču da kontroliše sve ključne parametre.

 • Popunjavanje krajnjeg zavara
 • Dinamička kontrola
 • EN 1090 certifikovan
 • Prilagođen za Speed postupak
 • Intuitivan rad
 • Patentirana MicorBoost tehnologija
DETALJNIJE

MICORMIG 500

MIG-MAG

Višenamjenski MIG-MAG aparat za zavarivanje za bilo koju primjenu. Digitalni interfejs omogućava bezkontaktni prenos podataka putem Lorch-ovih NFC kartica: postavljanje korisničkih prava, omogućavanje očitavanja i snimanja poslova, nadogradnje, itd.

Postepeno i kontrolisano zavarivanje na krajevima. Mogućnost dinamičke kontrole omogućava odabir karakteristika luka koje preferirate te dabir različitih nivoa dinamičkog rada.

Jednako radeći sa argon-CO₂ kombinovanim plinom ii 100% CO₂, Lorch MicorMIG je savršeno opremljen za međunarodnu upotrebu.
Lorch-ov Powermaster gorionik omogućava zavarivaču da kontroliše sve ključne parametre.

 • Popunjavanje krajnjeg zavara
 • Dinamička kontrola
 • EN 1090 certifikovan
 • Prilagođen za Speed postupak
 • Intuitivan rad
 • Patentirana MicorBoost tehnologija
DETALJNIJE

S3 MOBILE SPEEDPULSE XT

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

S3 SPEEDPULSE XT

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

S5 SPEEDPULSE XT

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

S8 SPEEDPULSE XT

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

P 3000 MOBILE

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

P 3500

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

P 4500

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

P 5500

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

M-PRO 170

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

ML 1500

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

ML 2400

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

ML 2500

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

ML 3600

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

ML 3800

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

ML 4500

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

MW 5300

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

MW 5400

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

MW 5500

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

MW 5900

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

MW 7300

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

MW 7500

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

LMG 3600 PUSHPULL

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

LMW 5400 PUSHPULL

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

M 222

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

M 242

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

M 304

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

M-PRO 210

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

M-PRO 250

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

M-PRO 300

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

M-PRO 150 CUSI

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

M-PRO 200 CUSI

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

S3 ROBOMIG XT

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

S5 ROBOMIG XT

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

S8 ROBOMIG XT

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

ROBO-MICORMIG 350

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

ROBO-MICORMIG 300

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

ROBO-MICORMIG 400

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

ROBO-MICORMIG 500

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 30 ROBOTIG

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 40 ROBOTIG

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE

V 50 ROBOTIG

MIG-MAG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

DETALJNIJE